Python'da Dependency Injection ile Inversion of Control Tasarımının Uygulanması

·

1 min read

Birçok modern yazılım geliştirme çerçevesi, kodun daha düzgün, test edilebilir ve yönetilebilir olması için Inversion of Control (IoC) tasarım desenini kullanır. IoC'nin en popüler biçimlerinden biri, Dependency Injection (DI) yöntemidir. Bu yazıda, Python'da bir IoC konteyneri oluşturmak için nasıl bir DI sistemini uygulayabileceğimizi göreceğiz.

İlk olarak, aşağıdaki yapıları oluşturacağız:

  • Scope: Kaydın ömrünü kontrol etmek için kullanılır.

  • ContainerEntry: Konteynere kaydedilen bir sınıfın bilgilerini saklar.

  • Container: Sınıfların örneklerini oluşturur ve saklar.

  • ContainerBuilder: Container nesnesini oluşturur ve yapılandırır.

  • inject ve resolve dekoratörleri: Bağımlılıkları çözmek için kullanılır.

  • Module: Konteynere bir grup kayıt eklemek için kullanılır.

Aşağıda, bu yapıların nasıl oluşturulacağını ve kullanılacağını gösteren Python kodları bulunmaktadır:

Kaynak kodlar: PyIoC Repository